تفریحات سالم 1

از سری سرگرمی‌های من شرکت در کورس‌های سایت سولولرن هستش، یه سایت باحال برای یادگیری! برای من که خیلی جذابه این سایت. هر از چندگاهی وقتی که خیلی وقت اضافه دارم میرم توی این سایت و کورس‌هامو دنبال می‌کنم. هم جالبته هم کمک می‌کنه خودم رو در حالت پیشرفت ببینم و حالم بهتر می‌شه.

https://www.sololearn.com/Certificate/1014-9420942/jpg/